Detail lektora

Anna Pintová

zpěv, klavír

Biografie

Pocházím z jižních Čech, kde jsem od svých pěti let navštěvovala na milevské základní umělecké škole hodiny klavíru. ¨ O něco později jsem začala i zpívat. Moje kroky směřovaly pod křídla renomovaných hlasových pedagožek (Hana Pecková, Veneta Marešová). Na podzim roku 2017 jsem prošla konkurzem přední punk-rockové kapely Prague Conspiracy a stala se její frontmankou. Koncertovala jsem na mnoha festivalech (Rock for People, Mighty Sounds nebo Majáles), také v mnoha známých hudebních klubech (Rock Café, ROXY, 007 Strahov, Malostranská beseda nebo Pod Lampou). Mimo to čas od času účinkuji jako host s jinými hudebními skupinami rozdílných žánrů. Co se týče výuky hry na klavír, zaměřuji se převážně na práci se začátečníky. V mých lekcích s dětmi kombinujeme hru klasických skladeb i těch populárních. Ve výběru repertoáru dávám svým žákům velký prostor. A i když je skladba, kterou se touží naučit, technicky obtížná, ráda jim připravím pro ně zvládnutelný notový zápis.

V neposlední řadě se s žáky snažíme prostřednictvím improvizace rozvíjet jejich vlastní hudební tvorbu a stvořené melodie zapisujeme do notových osnov. Lektorkou v hudební škole Wunderbaro jsem od ledna 2019.