Zpěv Kytara Klavír/Ako. Dechy Housle Teorie/sw Tanec Bicí/Perk. Herec./Rét.

Hudební teorie

Máte doslova fóbii z akordických značek, intervalů a stupnic? Nebojte, vše se dá naučit zábavnou formou. Nejvíce se zaměřujeme na to, abyste uměli naučenou látku aplikovat do praxe. To je pro nás nejdůležiutější.


Skladba a hudební software

Nápadů máte dost, ale jak to Beethoven dělal, že si to všechno pamatoval, slyšel a napsal do not? Naučte se základy s hudebním softwarem a máte písničku složenou během několika minut. K tomu ještě základy skladby, vysvětlované na moderních písničkách, které denně posloucháte.


Základy aranžování písní - od zpěvu s doprovodem až po malou kapelu

Tento kurz chce být co nejvíce flexibilní v otázce náplně výuky. Především žák sám bude navrhovat žánr a případně i konkrétní písně, s nimiž pak budeme pracovat. I samotný jednohlasý zpěv s doprovodem byť jediného nástroje je vhodné smysluplně uspořádat – čili vytvořit elementární hudební aranžmá. Praktickými ukázkami a s pomocí domácích úkolů budeme společně hledat optimální aranžmá písní, čili zpěvu (sólového, příp. sborových vokálů) s doprovodnými nástroji od jediného až po menší kapelu (rytmika, bas, harmonii tvořící nástroje, příp. sólové nástroje). Ačkoli praktická výuka by měla převládat, je nutno u žáka požadovat alespoň tyto hudebně teoretické schopnosti: čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči, základní harmonické pojmy a především orientace v akordických značkách. Nutná bude i troška ovládání jakéhokoli harmonického nástroje – kytara, klavír, akordeon... Tvoří-li žák sám vlastní písně a navíc je i sám zpívá, bude jistě vhodné zabývat se přednostně jimi a čerpat přitom i z náplně kurzů souvisejících (autorská dílna..., žánrová interpretace...).